hemelwaterafvoer of hemelwaterafvoerbuis

Ook: HWA, RWA (regenwaterafvoer). Onder hemelwater verstaan we alle vormen van water dat “uit de hemel” komt, zoals regen, sneeuw, hagel. Doel van de hemelwaterafvoer is het afvoeren van hemelwater van de dakgoot naar de riolering of, soms, naar een wadi (een systeem voor afvoer en opvang van hemelwater, meestal in de grond of in een greppel).

Meestal vindt hemelwaterafvoer plaats via hemelwaterstandleidingen (regenpijpen) aan de buitenkant van een gebouw, soms via een ketting waarlangs het water stroomt. (Zie veel voorbeelden van bijzondere regenpijpen.)

Bij een gescheiden rioleringsstelsel wordt het publieke ondergrondse deel dat naar het oppervlaktewater loopt ook tot de hemelwaterafvoer gerekend. Bij een gemengd rioleringsstelsel wordt afvalwater met hemelwatervoer samengebracht voordat het in het publieke deel van het rioleringsstelsel aankomt.

Afvoer van hemelwater vindt plaats:
– bij een hellend dak via dakgoten en regenpijpen (de dakgoot zélf behoort niet tot wat de “hemelwaterafvoer” wordt genoemd); eventueel wordt een vergaarbak toegepast
– bij een plat dak via zogenoemde uitlopen, die zich in het dakvlak bevinden, en regenpijpen; inpandige hemelwaterafvoeren komen niet veel meer voor (vooral de isolatie was gebrekkig waardoor een koudebrug en daardoor condensatie ontstond).

Wat betreft de uitloop bij een plat dak zijn er standaard twee systemen voor hemelwaterafvoer (zie ook bij kiezelbak):
– de onderuitloop
– de zijuitloop.

Onderuitloop
Bij dit type uitloop wordt het regenwater recht door de dakvloer naar beneden afgevoerd, of recht door de dakvloer en dan vrijwel onmiddellijk een haaks pijpje naar een verticale regenpijp.
Op de onderuitloop wordt meestal een rooster (bolrooster) of zeefkorf met zeefdeksel geplaatst, zodat grind en bladeren niet in de hemelwaterafvoer terecht kunnen komen.
De onderuitloop zien we vaak bij schuurtjes met een plat dak, maar ook wel bij omvangrijke platte daken
Wanneer de onderuitloop door het dakvlak van een verwarmde ruimte gaat, wordt meestal een onderuitloop met isolatie toegepast.

 

Is uw dakgoot of hemelwaterafvoer verstopt ?

In Nederland valt er behoorlijk veel regen en al dat hemelwater kan voor behoorlijk wat wateroverlast zorgen of dat uw hemelwaterafvoer verstopt raakt. Via de dakgoot stroomt er op jaarbasis een flinke hoeveelheid regenwater door uw verticale regenpijp naar beneden. Indien dit systeem van hemelwaterafvoer onderbroken wordt doordat de regenpijp verstopt raakt door bijvoorbeeld bladeren en vuil, volgt het regenwater de weg van de minste weerstand.

Het gevolg is dat water langs uw muren en via de overlopende dakgoot naar binnen zal dringen of dat u last krijgt van daklekkage. Aantasting van uw muren zal reeds binnen enkele weken plaatsvinden en lekkage aan het dak is iets waar niemand op zit te wachten.

Regenwaterafvoer schoonmaken en dakgoot repareren

Met de inzet van hogedruk reinigingsmachines kan ontstoppingsbedrijf Riool.nl uw regenafvoer schoonmaken en de wateroverlast ten gevolge van een niet goed functionerende hemelwaterafvoer wegnemen.

Indien u om welke reden dan ook lekkage aan uw dak heeft, kunnen wij de oorzaak van de daklekkage opsporen en desgewenst de dakgoot repareren. Het is immers van groot belang dat uw regenwaterafvoer in orde is en regenwater ongestoord door de regenpijp naar beneden kan stromen.